هنر صحبت کردن و فن بیان

هنر صحبت کردن و فن بیان

عناوین اصلی مقاله « هنر صحبت کردن و فن بیان » در یک نگاه کلی

هنز صحبت کردن و فن بیان

هنر صحبت کردن و فن بیان چیست؟

فن بیان در سخنرانی به عنوان اولین و موثرترین سنگ بنای سخنرانی است

هر پیام شفاهی سه قسمت دارد :واژه ،لحن صدا و زبان بدن گوینده.

هنر صحبت کردن و فن بیان

در طول تاریخ بشریت ، اوج تاثیر گذاری انسان توانایی ترغیب دیگران بوده است . به عبارت دیگر، هدف یا مقصود از صحبت کردن در میان جمع ، کمک به روی دادن اتفاقی است که در صورت نبود صحبت های گوینده رخ نمی دهد .به عنوان مثال وقتی یکی از سخنرانان مطرح صحبت می کرد مردم می گفتند چه سخنرانی خوبی اما وقتی یک سخنران انگیزشی صحبت می کند مردم می گویند پیش به سوی هدف.

هنر صحبت کردن و فن بیان: هنر ترغیب کردن

وظیفه شما به عنوان یک سخنران این است که مخاطبان را وادار و ترغیب کنید به گونه ای که سخنان و یا حرفهای شما ، طرز تفکر ،احساس و عملکردتان را تغییر دهد . به عبارت دیگر باید آنها را مجبور کنید کاری انجام دهند و آنها را به حرکت کردن تشویق کنید .پخوشبختانه تبدیل شدن به یک سخنران خوب مسلط و خوش بیان یک مهارت اکتسابی است. اگر بتوانید رانندگی ، تایپ کردن یا استفاده از تلفن همراه را بیاموزید، پس می توانید یک سخنران تاثیر گذار هم باشید و نه تنها زندگی خودتان بلکه زندگی مخاطبانتان را نیز تغییر دهید.

نکته:

 

بنا براین با تمرین و تمرین کردن فرد در هر کاری خبره و توانا خواهد شد. فقط توی تمرین تنبلی و اهمال کاری صورت نگیرد. مثلا برای تمرین بهبود فن بیان و سخنرانی هر روز یک زمانی را برای تمریت اختصاص دهید و خودتان را متعهد به انچام تمرین کنید .

اگر اهمال کاری و ناامیدی واسترس واضطراب وترس به سراغ تان آمد با بی توجهی و بی اعتنایی فقط به هدف تان با توجه به مهارتهای کسب شده و تفکر سیستمی و تعهداتی که به خود و خانواده و دیگران داده اید لطفا به ادامه تمرین بپردازید.

 

 

 

 

« نقل و قول از برایان تریس  BRIAN  TRACY»

سه رکن ترغیب کردن ارسطو، اولین فیلسوف برجسته ای بود که به اهمیت سخنوری به عنوان ابزاری ضروری رهبری پی برد . او ارکان اصلی ترغیب کردن را به سه بخش تقسیم کرد: منطق (logps) ، اخلاق (ethos) و احساس (pathos).”Logos” به منطق واژه ها ودلیلها در صحبت های شما اشاره میکند .باید هرچیزی را که می گوید مانند حلقه های زنجیر یا تکه های جورچین با هم هماهنگ باشند تا جمله یا بحث منسجمی به وجود بیاید . وقتی درباره حرف هایتان فکر و برای بیان آنها برنامه ریزی می کنید ،نکات مختلفی را دریک زنجیره از مسائل کلی به مسائل جزئی ،یااز شروع تا پایان سازماندهی می کنید .برای ایجاد بک بحث ترغیب کننده هر نکته برنکته قبلی تکیه می کند.

جنبه دوم ترغیب کردن یا اخلاق است . این جنبه به شخصیت ، رفتار و صداقت شما هنگام صحبت کردن اشاره دارد . افزایش اعتبار قبل و بعد از سخنرانی نزد مخاطبان ، احتمال این که آنها حرف های شما را بپذیرد و بر اساس توصیه هایتان اقدام کنند، بالا می برد .

جنبه سوم احساس است. این جنبه درون مایه عاطفی صحبت های شما و احتمالا مهم ترین رکن است. این بعد فقط زمانی نمود می یابد که شما با افراد ، ارتباط عاطفی برقرار کنید و آنها را به اندازه ای تحت تاثیر قرار دهید که طرز تفکرشان را تغییر و یک اقدام خاص انجام دهند.

اگر می خواهید افراد را تغییر دهید و آنها را به دید گاه خود ترغیب کنید باید سه رکن (منطق ، اخلاق و احساس ) در هم ادغام شوند .

: یک سخنرانی یا سمینار خوب مثل یک نمایش فیلم یا آواز خوب است. با جلب توجه مخاطبان شروع می شود با بیان تک تک نکات ادامه می یابد و سپس به نحو تاثیر گذاری به پایان می رسد.

هنر صحبت کردن و فن بیان: لحن، صدا و زبان بدن

هر پیام شفاهی سه قسمت دارد :واژه ،لحن صدا و زبان بدن گوینده.

هنر صحبت کردن و فن بیان

«نقل و قول از آلبرت محرابیان»(Albert mehrabian)

سه قسمت پیام آلبرت

شماآلبرت محرابیان یک ارمنی متولد ایران در دانشگاه UCLA   تحقیقاتی درباره ارتباط موثر انجام داد و پس از این تحقیقات نتیجه گرفت ،

هر پیام شفاهی سه قسمت دارد :واژه ،لحن صدا و زبان بدن گوینده.

واژه

شگفت انگیز است که بر اساس نتیج تحقیات محرابیان ،واژه ها فقط ۷ درصد از هر پیام انتقال یافته را تشکیل می دهند. البته واژه هایی که شما بکار میبرید بسیار مهم هستند و باید به دقت انتخاب شوند .

آنها باید به لحاظ دستوری صحیح باشند و درست در کنار هم قرار بگیرند. اما همه ما صحبت های سخنرانان تحصیل کرده و در عین حال کسل کننده ای را شنیده ایم که از واژه های بی نظیری استفاده می کنند اما پیامشان تاثیر گذار نیست ،پس واژه ها به تنهایی کافی نیستند.

قسمت دوم که محرابیان به اهمیت آن در برقراری ارتباط پی برد لحن صداست. طبق محاسبات او ۳۸ درصد از هر پیام در نواخت و تاکید بر واژه ها ی مختلف جلوه پیدا می کند .شما می توانید با تغییر عمدی لحنتان و توجه به اهمیت آن کل پیام و تاثیر متعاقب آن بر مخاطبانتان را تغییر دهید.

زبان بدن گوینده 

محقق دکتر محرابیان پی برد پی برد که دست  کم ۵۵ درصد از پیام از طریق زبان بدن گوینده یا ارتباط غیر کلامی به مخاطبین منتقل می شود . دلیل این امر آن است که تعداد عصب های چشم تا مغز ۲۲ برابر تعداد عصب های گوش تا مغز است . به همین دلیل تاثیر دیداری بسیار قوی است.

هر پیام شفاهی سه قسمت دارد :واژه ،لحن صدا و زبان بدن گوینده.

به نحوه بر قراری ارتباط توجه کنید افراد مو فق در بر قراری ارتباط همیشه به تاثیر زبان بدن در میزان چذیرش پیامی که می خواهند انتقال دهند توجه می کنند.اگر هنگام صحبت کردن دست هایتان را از دو طرف آویزان کنید ،کف دست هایتان رو به بیرون و باز باشد و با لبخندی روی چهره ،مستقیم به مخاطبانتان نگاه کنید ، آنها احساس راحتی می کنند و درست مثل اسفنج آب را جذب می کند آنها هم چیام شما را جذب می کنند. اما اگر چهره تان جدی و عبوس باشد و دست به سینه باشید ،یا تریبون را محکم بگیرید شنوندگان طوری واکنش نشان می دهند که گویی والدینشان از دست آنها عصبانی هستند و آنها را سرزنش می کنند.در نتیجه آنها افکارشان را پنهان می کنند حالت تدافعی به خود می گیرند و در مقابل پیام شما و تلاشتان برای ترغیب آنها جهت تفکر و اقدام متفاوت مقاومت می کنند. پس زبان بدن یا رفتار غیر کلامی بسیار مهم است.

هنر صحبت کردن و فن بیان ( Talking art and rumor fan)

هر پیام شفاهی سه قسمت دارد :واژه ،لحن صدا و زبان بدن گوینده.

سخنرانی و فن بیان با معلم: هر معلمی برای کار تعلیم و تربیت به دیگران از جمله دانشآموزان ، هنرجویان و دانشجویان نیاز به قدرت و فن بیان و همچنین به مهارتهای سخنرانی دارد. متاسفانه در بعضی موارد مشاهده می شود که معلم یا مربی خودش به مهارتهای بیان و خن مجهز نیست در نتیجه درکلاس همچین معلمی عملا وقت تلف کردن است تا اینکه معلم خودش همه مهارتها را بخوبی دریافت و ارائه آموزشش به دیگران بکار گیرد و با بیان و کلام زیبا وتاثیر پذیری بالا به ادامه درس بپردازد

هنر صحبت کردن و فن بیان

هر پیام شفاهی سه قسمت دارد :واژه ،لحن صدا و زبان بدن گوینده.

هنر صحبت کردن و فن بیان

فن بیان در سخنرانی اثردارد؟

ماموریت و رسالت فردیبه عنوان اولین و موثرترین سنگ بنای سخنرانی است

بیان در همه عرصه بکار می آید. هنر خوش بیان بودن در سخنرانی بسیار به چشم می آید زیرا همه مخاطبان ساکت و آرام در سالن سخنرانی منتظر سخنان سخنران می نشینند.بخاطر همین سکوت و نبود صدای دیگر بیان خوب در روح و جان مخاطب اثر می گذارد . براستی بیان در سخنرانی تاثیر به سزایی دارد که اگر خدشه ایی در آن ایجاد شود برای مخاطب آزار دهنده می شود.

بنابراین سخنرانی در کارش موفق است که با مهارتها و روشهای جدید سخنرانی و فن بیان را تمرین کند تا کارش را با تمرین کردن واکسینه کند. انسان های خوش بیان با بیان شیرین و دلنشین شان در دل همه جا دارند.

 

نکته: فن بیان در سخنرانی به عنوان اولین و موثرترین سنگ بنای سخنرانی است البته مهارت بیان در همه حرفه ها لازم ضروری است مخصو صا در حرفه سخنرانی  از ملزومات فرد سخنران هست. سخنران حرفه ای با فن بیان در دلهای تک تک مخاطبین نفوذ کرده و تاثیر گذار می باشد. با بیان قشنگ و دلنشین  توجه همه حاضرین را به سخنانش جلب می کند.

فن بیان در سخنرانی به عنوان اولین و موثرترین سنگ بنای سخنرانی است

هنر صحبت کردن و فن بیان

 

سخنرانی بدون فن بیان یعنی چه؟

سخنرانی بدون فن بیان یعنی حکم مسافر غریب در شهر غریب حیرون و ویرون مانده ودنبال آدرسی نا معلوم می گردد سخنرانی که بیان درست نداشته باشد مطالب و محتوی را نمی تواند بدرستی ارائه کند .

از این تکته  به آن نکته و بدون نتیجه، مخاطب را رها می کند .هم خودش و همه مخاطبان را بمثل مسافر غریب در شهر غریب حیرون و ویرون میکند.با بیان خوب می شود فهمید سخنران در چه موضوعی صحبت می کند.از سخنانش می شود نتیجه گرفت .

بیان والدین در خانواده :

داشتن بیان خوب در کانون گرم خانواده در بین پدر و مادر خانواده وفرزندان و همچنین تعامل برقرار کردن بین تک تک اعضای خانواده با بیان خوب ارتباط های پسندیده و سالم با داشتن بیان درست ایجاد می شود. اگر اصول بیان و سخن درست را در کاتون گرم خانواده یاد بگیرند ، معضلات کمتری در جامعه شاهد خواهیم بود.

 فن بیان در فروش

فن بیان در فروش به عنوان اولین و موثرترین مهارت برقراری ارتباط با مشتریان است.

داشتن بیان برای هر فرد عادی در جامعه لازم و ضروری است. مدیران فروش به جهت ارتباط با مشتریان و آدمهای مختلف و سلایق گوناگون باید فن بیان و کلام وسخن را بطور حرفه ایی بدانند در غیر این صورت نمی توانند مشتری را برای خرید محصولاتش و یا خدماتش راضی کند.

فن بیان در فروش به عنوان اولین و موثرترین مهارت برقراری ارتباط با مشتریان است.

بنابراین مدیری در فروش توانمند و ماهر است که اولا همه مهارتهای و روشهای بیان خوب روز دنیا را فرا گفته باشد ثانیا، همه روشها و مهارتها را بدرستی در کارفروشش بکار گیرد تا مشتری یا خریدار را چه حضوری یا تلفنی با مهارتهای بیان و کلام روز  دنیا که آموخته بتواند راضی به امضاء قرارداد خرید محصول و خدمات کند.

هنر صحبت کردن و فن بیان

فن بیان در سخنرانی به عنوان اولین و موثرترین سنگ بنای سخنرانی است

رسالت در سخنرانی و فن بیان

اول اینکه در هر کاری هر فردی باید رسالتی داشته باشد یعنی هدف برای موفقیت خودش دارد . بر اساس نظر محققان فقط ۳درصد افراد جامعه رسالت زندگی و ماموریت خودشون را پیدا، وبر اساس آن هدفگذاری می کنند.

شاید در جامعه امروزی به واسطه اطلاعات گسترده و کلاسهای متفاوت و متعدد در خصوص هدف و هدفگذاری براساس استعداد مباحثی رو شنیده باشید، اما واقعا اگر جزء اون دسته از افرادی هستید که عاشقانه دنبال پیدا کردن رسالت زندگی تون هستید باید به شما احسن گفت ، بخاطر اینکه خیلی کسایی هستند که عمری زحمت وتلاش، اما هدف و رسالت شان را در این دنیا از این زندگی نفهمیدند.

پیدا کردن ماموریت و رسالت فردی چه مزایایی دارد؟ هر فردی با پیدا کردن ماموریت و رسالت فردی خودش به استعداد و توانایی های درونی، علاقه واقعی، ارزش های فردی و چشم انداز زندگیش پی می برد.

و بطور عادت شبانه روز و زمان گذشت و هیچ ماموریت و رسالتی برای خودش ترسیم اما عده ایی از افراد با فرا گیری مهارتها و روشهای فن بیان دنیای خوب و زیبایی برای خود و دیگران ساختند و هم حال خودشان و اطرافیانشان خوب است.همه را دوست دارند و بالعکس.ارتباط خوب و موثر ایجاد می کنند .

راه درست زندگی کردن را به دیگران با داشتن هدف می آموزند تا همه آدمها ارتباط بی نقصی در جامعه با همنوع خود برقرار کند.این یعنی  رسالت وهدف.دنیای جایی بهتر برای زندگی کردن همه باشد.

 

مدرس مهارت های ارتباطی فن بیان و سخنرانی با رویکرد بهبود فردی، در تلاشم با اصول فن بیان ( هم خوب حرف بزنیم و هم حرف های خوب بزنیم ) و با مهارت های ارتباطی حال و حس خوب در دیگران ایجاد کنیم تا شادی و امید در لحظه لحظه عمرشان موج بزند ودنیای زیبا و قشنگ با مثبت اندیشی بر پایه تلاش و پشتکار به یاری یکدیگر خلق و در کنار هم زندگی سالم به همراه سلامت فکری، روحی و جسمی را تجربه کنیم. و از همه مهمتر در برابر هر مسئله ایی محترمانه، منصفانه و قاطعانه تصمیم گرفته اصطلاحا با دور اندیشی یا با تفکر سیستمی با مسئله برخورد کنند. همچنین کارشناس مدیریت و دارای گواهینامه ( MPT ) ایران و انگلستان می باشم.

zehnbartar
مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :