چگونه یک سخنرانی و بیان خوبی داشته باشیم؟

چگونه یک سخنرانی و بیان خوبی داشته باشیم؟

چند اصل برای یک سخنرانی خوب:

سخنرانی عالی فن بیان و سخنرانی برتر

۱_شناخت مخاطب و جایگاه یا سالن سخنرانی و تست صدا و همه تجهیزات مربوط به سالن سخنرانی مثل لوازم گرمایشی و سرمایشی و دیگر لوازم مربوطه.

۲_ طراحی یک سخنرانی ؛ شامل مقدمه , میانه ، جمع بندی و نتیجه

مقدمه: سلام و احوال پرسی و قدردان از حضور بموقع همه مخاطبان ، معرفی خود سخنران ، معرفی موضوع سخنرانی.

سخنران پس از سلام و احوال پرسی و قدرشناسی از حضور به موقع همه مخاطبان و از خدای باری تعالی ، با یاد خدا و یا یک بیت شعر ، به   معرفی خودش و موضوع می پردازد .سپس با یک داستان ، مثال و طنز محتوی سخنرانی شروع و بخاطر جذابیت بیشتر با داستان و مطلب بعدی گره می زند ، هم اینکه نکته اول با داستان و مثال مربوطه به نکته دوم و داستان هاش  ربط داشته و در یک راستا باشند.

میانه سخنرانی: یک سخنران برای جذابیت وتاثیر گذاری سخنانش در مخاطبان به نقل از محقق دکتر آلبرت محرابیان از واژه ها ، لحن صدا و زبان بدن ، بدرستی و به موقع با توجه به مطالب و محتوی و مهارت ها، استفاد کند.

واژه ها : سخنران خبره و ماهر از واژه های ناب وتازه و در عین حال جذاب و قاب درک و فهم مخاطبان باشد. باید در انتخاب واژه ها بسیار دقت و هوشیار باشد.

لحن صدا: سخنران ماهر در همه زمینه توانا و دارای مهارت است.لحن صدا بسیار در تاثیر گذاری سخنان سخنران موثر واقع می شود.با لحن صدا به همراه مهارتها ی دیگر مثل بیان زیبا می توان در تک تک مخاطبان نفوذ کرد و اثر بخش بود.

زبان بدن: زبان بدن به رفتارهای غیر کلامی مثل حرکتهای لب و صورت ، ابرو ،نگاه چشم ، حرکات دو دست، حرکت سر و بدن که سخنرانان ماهر برای جلب توجه و تاثیر پذیری بیشتر مخاطبان شأن در سخنرانی از این روش موثر استفاده می کنند.با استفاده نگاه چشمی میتوان مطالب سخنرانی را به طور موثر به مخاطبان آموخت.

در میانه سخنرانی طولا

نی  سخنران برای ارائه مرتب و منظم محتوی از سه نکته و هر نکته به نکته بعدی به همراه داستان  ، مثال و طنز مرتب باشد.

جمع بندی و نتیجه : در پایان سخنرانی،سخنران همه مطالب ارائه شده را تیتر وار جمع بندی کرده یک بار دیگر به مخاطب یادآوری می کند، در آخر هم سخنران با روشهای خاص از مخاطبان درخواست به عمل دارد یعنی آنچه گفته شد را به دقت در کار و زندگیشان بکار گیرند.

مدرس مهارت های ارتباطی فن بیان و سخنرانی با رویکرد بهبود فردی، در تلاشم با اصول فن بیان ( هم خوب حرف بزنیم و هم حرف های خوب بزنیم ) و با مهارت های ارتباطی حال و حس خوب در دیگران ایجاد کنیم تا شادی و امید در لحظه لحظه عمرشان موج بزند ودنیای زیبا و قشنگ با مثبت اندیشی بر پایه تلاش و پشتکار به یاری یکدیگر خلق و در کنار هم زندگی سالم به همراه سلامت فکری، روحی و جسمی را تجربه کنیم. و از همه مهمتر در برابر هر مسئله ایی محترمانه، منصفانه و قاطعانه تصمیم گرفته اصطلاحا با دور اندیشی یا با تفکر سیستمی با مسئله برخورد کنند. همچنین کارشناس مدیریت و دارای گواهینامه ( MPT ) ایران و انگلستان می باشم.

zehnbartar
مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :