ماه: شهریور ۱۳۹۷
شخصیت کاریز ماتیک چه شخصیتی است؟

شخصیت کاریز ماتیک چه شخصیتی است؟

شخصیت کاریزماتیک چگونه شخصیتی است؟ چرا شخصیت کاریزماتیک؟ کاریزما به چه کسی گفته می شود؟ کاریزما اصطلاحا به کسی گفته می شود که دارای قدرت رهبری باشد.این افراد با استفاده از نیروی توانایی شخصی خود می توانند تاثیر عمیق و استثنایی بر پیروان خود بگذارند. این تیپ آدم ها با توجه به توانایی شخصی که در خود دارند بسیار تاثیر گذار در افراد گروهشان و یا در آن رشته ورزشی و یا افراد دور و برشان خواهند بود. رهبری کاریزماتیک یا رهبری مبتنی بر جاذبه ی استثنایی به گونه ای است که توانایی ها صرفا از نیروی شخصیت و تعهد فرد سر چشمه می گیرند. در مبحث سخنرانی، متقاعد ساختن مخاطب فرآیندی مهم و استراتژیک است و با توجه به […]