ماه: آبان ۱۳۹۷
سخنرانی و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

سخنرانی و فن بیان -سخنرانی یعنی چه؟ مطلبی  مفید و ارزشمند که برای جمعی در یک زمان و مکان معین شده توسط فرد سخنران ارائه می شود. به عبارتی ارائه کردن نقشه راه و مطلبی  تاثیر گذار در جمع مخاطبان گفته می شود. موثرترین موارد و نکات برای یک سخنرانی برتر عبارت است از: تهیه موضوع، محتوی و آماده کردن سخنرانی، تهیه پاور پوینت با اسلایدهای خوب و ساده به جهت اجرای عالی، رعایت مهارت های فنی سخنرانی، تمرین! تمرین! تمرین! در قرن بیست و یکم، فن سخنرانی را باید در هر مدرسه و دانشکده ای آموزش داد. در حقیقت، قبل از پیدایش کتاب ها، فن سخنرانی موضوع اصلی آموزش بود، گر چه تحت عنوان قدیمی یعنی خطابه بیان می […]

هنر صحبت کردن و فن بیان

هنر صحبت کردن و فن بیان

هنر صحبت کردن و فن بیان چیست؟ فن بیان در سخنرانی به عنوان اولین و موثرترین سنگ بنای سخنرانی است هر پیام شفاهی سه قسمت دارد :واژه ،لحن صدا و زبان بدن گوینده. هنر صحبت کردن و فن بیان در طول تاریخ بشریت ، اوج تاثیر گذاری انسان توانایی ترغیب دیگران بوده است . به عبارت دیگر، هدف یا مقصود از صحبت کردن در میان جمع ، کمک به روی دادن اتفاقی است که در صورت نبود صحبت های گوینده رخ نمی دهد .به عنوان مثال وقتی یکی از سخنرانان مطرح صحبت می کرد مردم می گفتند چه سخنرانی خوبی اما وقتی یک سخنران انگیزشی صحبت می کند مردم می گویند پیش به سوی هدف. هنر صحبت کردن و فن […]