ماه: دی ۱۳۹۷
عامل موفقیت در زندگی

عامل موفقیت در زندگی

عناوین اصلی مقاله « عامل موفقیت در زندگی » در یک نگاه سطحی تعریف موفقیت معیارهای اصلی و کاربردی موفقیت آدمهای موفق دنیا موفقیت در آدمها به یکباره صورت نمی گیرد فرمول موفقیت آدمها چهار مرحله مکانیزم موفقیت فکر احساس رفتار نتیجه چه زمانی می تونم خودم را موفق بدانم؟ چگونه به اهداف مان دست یاب ۲۶ گام موفقیت کار و زنگی                                           تعریف موفقیت:موفقیت بسته به شرایط و موقعیت هر فردی معنای خاصی خواهد داشت. اما معنای موفقیت در اذهان عموم آدمها خطور می کنه اینه که عمل غیر ممکن را به ممکن و شدن تبدیل می کنند. به […]