ماه: دی ۱۳۹۷
عامل موفقیت در زندگی

عامل موفقیت در زندگی

عناوین اصلی مقاله « عامل موفقیت در زندگی » در یک نگاه سطحی موفقیت در آدمها به یکباره صورت نمی گیرد                                             راز موفقیت در آدم ها  عاملهای اصلی و کاربردی موفقیت آدمهای موفق دنیا   فکر کردن و اندیشیدن صحیح برای شروع ایده پردازی و پرورش ایده ها تصمیم گیری درست و به موقع انجام کار علاقه یا میل و اشتیاق به کار  مدیریت برنامه ریزی  تلاش و پشتکار و دوام آوردن در کار   ایجاد و پرورش باورهای مثبت اعتماد به خویشتن و یا خود باوری قوی  داشتن انگیزه  مثبت اندیش و فرصت یاب بودن تمرکزداشتن در کار  […]