ماه: اردیبهشت ۱۳۹۸
رسالت فردی

رسالت فردی

رسالت فردی یا شخصی همان هدف و ماموریت افراد در کار و زندگی می باشد یعنی فرد برای رسیدن به هدفی که تعیین کرد باید برنامه ای داشته باشد مثلا فرض کنید شخصی از نقطه A می خواهد به نقطه B برود