ماه: اردیبهشت ۱۳۹۸
رسالت فردی

رسالت فردی

لیست عناوین مقاله « رسالت فردی » در یک نگاه سطحی رسالت فردی رسالت فردی چیست؟ معنی واژه رسالت رسالتم در زندگی چیست؟ چگونه رسالت مان را ییدا کنیم؟ نقل و قول از شاعران کشف رسالت فردی رسالت مو را در زندگی چگونه تشخیص دهیم؟ در مرحله کشف یا شناخت رسالت، به چه سوالاتی … بر می خوریم؟ پیدا کردن و شناختن رسالت فردی چه نفعی برام داره؟ تفاوت رسالت و شغل با مثال واقعی و ملموس نتیجه: رسالت فردی چیست؟  آیا برایتون اتفاق افتاد که قصد انجام کاری را داشته باشید و یا اینکه بخواهید کاری را شروع کنید با یه « سوال » بزرگ از طرف جناب مغز مواجه می شوید. بطور مثال قصد کردید دنبال یه شغل […]