ماه: آذر ۱۳۹۸
شگفتی های مغز

شگفتی های مغز

مغز فرمانده‌ی کل بدن است و کارش کنترل تمام اندام‌های حسی ( حوای پنجگانه : بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه ) و غیر حسی ( تنظیم فشار خون، نفس کشیدن و … ) و حفظ زندگی انسان است و حتی کارها غیر ارادی مثل گرسنگی، تشنگی، ترس، استرس، اضطراب، غم و شادی، تنظیم فشار خون و تنفس. در مورد اهمیت مغز همین بس که انسان بدون وجود هر عضوی از بدنش تقریباً می‌تواند به زندگی خود ادامه دهد، مثلاً بدون چشم، گوش، دست، پا و… . همچنین برای بسیاری از اندام‌ها و حتی اعضای مهمی مثل قلب نیز می‌توان از علم پزشکی بهره برده و از اعضای پیوندی یا مصنوعی استفاده کرد؛ اما بدون مغز حتی یک لحظه هم نمی‌توان زنده ماند و مغز پیوندی یا مصنوعی نیز وجود ندارد!