آخرین مطالب
ارتباط موثر یعنی چه؟

ارتباط موثر یعنی چه؟

ارتباطات صحیح و موثر به چه ارتباطی گفته می شود؟ به ارتباطی گفته مشود که بین افراد برقرار و سبب دوستی بیشتر و پایدار میشود و مایلند ارتباط شان را قوی تر و صمیمی تر کنند. حتی در بعضی مواقع گسترش هم می یابد. آیا همه ارتیاط که فرد ایجاد می کند موثرند؟ لزوما هر ارتباطی که ایجاد میشود ارتباط موثر نخواهد بود. ارتباط تاثیر گذار و مثبت یعنی به طریق ممکن نظر دیگران را جلب کنیم و یا متقاعدشان کنیم. ارتباط موثر : یعنی ارتباطی که بین دو یا چند نفر با مهارت های ارتباطی درست ایجاد شود و سبب دوستی پایدار گردد و هر دو طرف ارتباط به درک ارزش ها و معیارهای ارتباطی برسند و دارای شعور […]

رسالت من

رسالت من

رسالت من در این دنیا : در این دنیای هستی که همه افراد در زندگیشان نیاز به یک سری اطلاعات و اصولی هستند تا بدرستی، حتی با وجود مشکلات زیاد مثل مریضی به طور مصداقی خودم گرفتارش هستم،شخصی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی و عیر، یقینا دارای رسالتی هستند. همه آنها در تلاشند که در زندگی روزمره اشان برای رفاه خانواده شان چیزی کم نذارند.امکانات رفاهی بروز و تجهیزات بروز برای رفاه کانون گرم خانواده مثلا داشتن خانه آنچنانی در بهترین جای آب و هوایی و آخرین مدل ماشین دنیا و دیگر مطعقات.برای بدست آوردن چنین زندگی از هر طریق(حرام،حلال) می جنگند. در همین خصوص من خودم فردی را می شناسم که تا پایان سی سال خدمتش وضع زندگی خوبی نداشت بعد از […]

بهبود فردی و گروهی

بهبود فردی و گروهی

همیشه و در همه جا با آدمهایی برخورد می کنیم که از نظر رفتاری و گفتاری ضعیف و در بعضی مواقع نیاز به تقویت بهبود فردی و گروهی دارند. این گونه رفتار ها نشانه این است که فرد نیاز به عزت نفس و اعتماد به نفس بالا و بهبود فردی دارد، تا بتواند ارتباط خوب وموثر و مورد پسند و شایسته با دیگر افراد جامعه برقرار کند. همین آدم با ارتقاء بهبود فردی و گروهی و با اعتماد به نفس بالا هم ارتباط موثر و اثر بخشی با دیگر افراد جامعه برقرار خواهد کرد و همینکه امورات زندگی شخصی اش را با سعه صدر با حوصله مسائلی را یکی یکی حل و فصل میکند. در کارهای شخصی و گروهی نسبت […]

1 2 3